sa'lahmade

แบ่งปันประสบการณ์การทำงานร่วมกับช่างฝีมือไทย โดย ดร. พัชรวีร์ ตันประวัติ British Council Thailand

กิจกรรม workshop สุดสร้างสรรค์ เอาใจชาว craft maker by salahmade salahmade workshop ได้จัดเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ที่ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (NSP) เป็นโครงการของ Creative Lanna, CMU STeP, Creative Chiang Mai and other partners โดยมุ่งส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการด้าน Social Media, E-Commerce และ Digital Marketing รวมไปถึงการขยายโอกาสหาตลาดใหม่ (New Market) ที่มีความสำคัญอย่างมากในยุคปัจจุบัน โดยการแชร์ประสบการณ์ ความรู้และ tips ดีๆจากเหล่าเจ้าของธุรกิจและวิทยากรทรงคุณวุฒิมากมาย