sa'lahmade

Artisan Category: ตลาดหัตถกรรม

กว่าสี่ปีที่ papacraft ของคุณช้าง - ประสิทธิ์ ตั้งมหาสถิตกุล แทรกตัวเป็นส่วนหนึ่งของถนนคนเดินกาดกองต้า จังหวัดลำปาง คุณช้างหนุ่มใหญ่หัวใจวัยรุ่น วุ่นวายกับการต้อนรับลูกค้าผู้มาเยือน และยังสอนเวิร์กช็อปให้กับคนที่สนใจ ด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดี จึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมคุณช้างจึงสามารถชักชวนเหล่าบรรดาผู้ทำงานคร้าฟต์ละแวกนี้ ให้มารวมตัวกันเป็นพื้นที่แห่งความรื่นรมย์
ตลาดฉำฉาอาจเป็นชื่อใหม่ที่ไม่คุ้นหูเมื่อเทียบกับตลาดอื่น ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ แต่ตลาดแห่งนี้มีที่มาที่น่าสนใจและควรค่าแก่การไปเยี่ยมชม และยังมีร้านอาหารมีนา (Meena Rice Based Cuisine) ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย
ตลาดวโรรส หรือ “กาดหลวง” เป็นตลาดที่สะท้อนความเป็นท้องถิ่นอย่างแท้จริง ด้วยพื้นที่จำหน่ายสินค้าขนาดใหญ่และชนิดสินค้าที่หลากหลาย ทั้งอาหาร เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย งานฝีมือและหัตถกรรม และอื่น ๆ อีกเป็นจำนวนมาก
ตลาดจริงใจ หรือ JJ Market เป็นตลาดเช้าขนาดใหญ่ เป็นที่นิยมของชาวเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในโกดังดัดแปลง และสนามหญ้าที่ร่มรื่นใต้ต้นก้ามปู พร้อมสร้างบรรยากาศเช้าที่ดีด้วยดนตรีสด ภายในตลาดประกอบไปด้วย งานฝีมือท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ ร้านขายของมือสอง ร้านเบเกอร์รี่ กาแฟผลิตภัณฑ์ออร์แกนนิก และอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ ตลาดเจเจยังได้รับความนิยมอย่างมากจากชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ