sa'lahmade

ตลาดฉำฉา

      ตลาดฉำฉาอาจเป็นชื่อใหม่ที่ไม่คุ้นหูเมื่อเทียบกับตลาดอื่น ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ แต่ตลาดแห่งนี้มีที่มาที่น่าสนใจและควรค่าแก่การไป

เยี่ยมชม และยังมีร้านอาหารมีนา (Meena Rice Based Cuisine) ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย

ตลาดฉำฉา

ที่ตั้ง : 13/16 หมู่ 2 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130

Facebook : ฉำฉา market

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

Recommended products