sa'lahmade

บ้านถวาย

      บ้านถวายคือหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อในด้านงานหัตถกรรมที่เกี่ยวกับไม้ ไม่ว่าจะเป็นงานแกะสลักไม้หรือสิ่งของสำหรับการประดับตกแต่ง หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ในอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ใช้เวลาเดินทางจากตัวเมืองโดยรถยนต์ประมาณ 20 นาที

บ้านถวาย

ที่ตั้ง : ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230

Facebook : Baan Tawai Creative Village

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

Recommended products