sa'lahmade

ย่านวัดเกต

      “วัดเกต” คือชื่อของวัดและชุมชนบริเวณทิศตะวันออกของเมืองเชียงใหม่ใกล้กับแม่น้ำปิง สะพานนวรัฐและสะพานนครพิงค์ ย่านวัดเกตแห่งนี้เป็นที่รู้จักในฐานะพื้นที่ที่เต็มไปด้วยร้านจำหน่ายสินค้าด้านศิลปหัตถกรรมและร้านกาแฟที่มีคุณภาพจำนวนมาก

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

Recommended products