sa'lahmade

หมู่บ้านทำร่มบ่อสร้าง

      บ้านบ่อสร้าง คือ หมู่บ้านในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีชื่อเสียงในด้านการทำร่วมจากกระดาษสา หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 10 กิโลเมตร

หมู่บ้านทำร่มบ่อสร้าง

ที่ตั้ง : ศูนย์อุตสาหกรรมทำร่ม 111/2 หมู่ 3หมู่บ้านบ่อสร้าง ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130

Facebook : borsangumbrellas

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

Recommended products