sa'lahmade

MAIIAM Art Museum And Craft Shop

Maiiam เป็นพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ร่วมสมัยสมัย ที่รู้จักกันดีในอำเภอสันกำแพงทางทิศตะวันออกของจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยแล้ว ยังเป็นสถานที่จัดงานและกิจกรรมต่างๆ มากมาย Maiiam ยังมีร้านขายงานฝีมือ งานศิลปะและหนังสือที่น่าสนใจ พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่นที่หลากหลายและน่าสนใจให้ท่านเยี่ยมชม

MAIIAM Art Museum And Craft Shop
MAIIAM Art Museum And Craft Shop

MAIIAM Art Museum And Craft Shop

ที่ตั้ง : 122, หมู่7 ต้นเปา อำเภอสันกำแพง เชียงใหม่ 50130

Facebook : MAIIAM Contemporary Art Museum

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

Recommended products