sa'lahmade

Mengrai Kilns

    ผลิตและจำหน่าย เครื่องปั้นดินเผา ศิลาดล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ศิลาดลประดิษฐ์ด้วยมือและสโตนแวร์คุณภาพสูง เครื่องปั้นดินเผาศิลาดลเม็งรายทุกชิ้นล้วนมาจากใจและจิตวิญญาณของผู้สร้างสรรค์ นี่จึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เม็งรายเป็นที่ต้องการของนักสะสมมากขึ้น

Mengrai Kilns

ที่ตั้ง : เลขที่ 79/2 ถนนอารักษ์ ซอยสามล้าน 6 ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

Tel : 089 433 1557

Facebook : https://www.facebook.com/Mengraikilns/

Website: http://www.mengraikilns.com/

Email: [email protected]