sa'lahmade

Ninechaidee

    ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย ตกแต่งด้วยงานปักมือ แบรนด์ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบลวดลายผ้ามาจากวิถีชีวิตในชนบทที่อบอุ่นและความสวยงามของธรรมชาติ ทำให้สินค้าที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และกระบวนการผลิตยังผสมกับความละเมียดละไมและจินตนาการของช่างฝีมือ นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่หนุ่มสาวรุ่นใหม่ให้ได้เข้ามาเรียนรู้ ทำให้เกิดผลงานที่มีความเป็นเอกลักษณ์เช่นกัน

Ninechaidee

ที่ตั้ง : เลขที่ 25 หมู่ 9 ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130

Tel : 097 163 2696

Email: [email protected]

FB: Ninechaidee

Instagram: Ninechaidee