sa'lahmade

NSP INNO STORE

NSP INNO STORE ตั้งอยู่ภายในอาคารอำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (NSP) โดยภายในได้มีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์งานฝีมือ อาหาร เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์อื่น ๆ อีกมากมาย จาก บริษัท ผุ้ประกอบการ นักออกแบบ และช่างฝีมือในภาคเหนือของประเทศไทย ที่ทำงานร่วมกับ NSP หรือเข้าร่วมโครงการที่จัดการโดย NSP เพื่อ พัฒนาการออกแบบ สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ หรือปรับปรุงบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ดึงดูดตลาดและผู้บริโภคมากขึ้น มีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์การออกแบบและต้นแบบอื่น ๆ ในห้องนิทรรศการ NSP ที่อยู่ติดกันกับ NSP INNO STORE เพื่อเป็นการทดลองตลาดอีกด้วย

NSP INNO STORE
NSP INNO STORE

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

Recommended products