sa'lahmade

Rakker

      สุมนัสยา โวหาร (จิ๊บ) สำเร็จการศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบ จากคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรในฐานะนักออกแบบและอาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากงานประจำที่คณะวิจิตรศิลป์แล้ว สุมนัสยา สนใจงานหัตถกรรมท้องถิ่นและงานออกแบบร่วมสมัย การปรับใช้วัสดุท้องถิ่นเพื่อแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน สิ่งสำคัญในการทำงานคือการสร้างสะพานการมีส่วนร่วมของชุมชน

      ปัจจุบันสุมนัสยาเป็นสมาชิกหลักของโครงการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยงานรักเอเชียประเทศญี่ปุ่น Asian Lacquer Craft Exchange Research Project, Japan อีกทั้งได้รับเชิญเข้าร่วมจัดเวิร์คชอปและแสดงผลงานด้านศิลปะการออกแบบทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

      Rakker เป็นโปรเจคเชิงทดลองที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับงานเครื่องรักมากว่าสิบปี จากความสนใจความงามของรักที่เป็นวัสดุธรรมชาติมีสีดำเงาทั้งคุณสมบัติป้องกันแบคทีเรียเมื่อเคลือบผิวงานไม้และงานจักสาน การผลิตเครื่องรักในเชียงใหม่ยังมีชุมชนที่สืบทอดเทคนิคการทำเครื่องเขินมายาวนานและมีแหล่งวัสดุ ยางรัก ที่สำคัญในอำเภออมก๋อย จากวิสาหกิจชุมชนบ้านแม่ต๋อม ทั้งสองส่วนเป็นจุดแข็งที่จะส่งต่องานหัตถกรรมด้านนี้ในบริบทงานร่วมสมัย 

      งานรักเป็นการผสมผสานวัสดุธรรมชาติและทักษะงานช่างหลายแขนงโดยมีปัจจัยที่สำคัญที่สอดคล้องกับบริบทด้านสิ่งแวดล้อมและการลดใช้พลังงาน การทำงานของRakker จึงเป็นการผสมผสานเทคนิคงานรักทั้งในท้องถิ่นและต่างประเทศ นำเสนอกระบวนการคิดการทำงานผ่านผลงานร่วมสมัยที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน บอกเล่าเรื่องราว ทั้งในด้านประวัติศาตร์ สังคมและมุมมองด้านการออกแบบ

      ในปี 2016  Rakker ได้ศึกษาเทคนิคการต่อภาชนะเซรามิกส์ Kintsugi โดยมีรักเป็นองค์ประกอบสำคัญในกระบวนการ ที่ประเทศญี่ปุ่นโดย ศาสตราจารย์ Sakurako Matsushima  รวมถึงได้เปิดสอนพื้นฐาน Kintsugi ในช่วงวันเสาร์อาทิตย์แก่ผู้สนใจกลุ่มเล็ก ในพื้นที่ทำงานส่วนตัว

      ปี 2022 Rakker ได้ขยายพื้นที่ทางความคิดจากประสบการณ์ทำงานร่วมกับบทสนทนาจากผู้คนหลากหลายที่สนใจงานรักและงานหัตถกรรมชุมชน เป็น Rakker Craft-Space (คาดเปิดพื้นที่ปลายปี 2022) ที่นอกจากจะบอกเล่าเรื่องราวของงานรักผ่านkintsugi workshop และผลงานจริงแล้วยังมีพื้นที่กิจกรรมขนาดเล็กด้านการออกแบบสำหรับนักศึกษาและงานหัตถกรรมชุมชนด้านอื่นๆ ให้กับผู้สนใจได้ทักทายแลกเปลี่ยนเพื่อส่งต่อองค์ความรู้ในวงกว้างยิ่งขึ้น

แกลลอรี่

Rakker

ที่ตั้ง : ตำบล แม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์ : 081 3408078 หรือ 089 6954059

Email: [email protected]

Instagram: Jibvoharn

Line: Jibvoharn10