sa'lahmade

Voeng Malai

      ชุมชนเล็ก ๆ ของผู้ผลิตงานหัตถกรรมและองค์กรด้านกิจการเพื่อสังคม เวิ้งมาลัยถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การพักผ่อนเพื่อจิบชาและกาแฟ และยังตั้งอยู่ไม่ไกลจากบ้านข้างวัดและวัดร่ำเปิงอีกด้วย

เวิ้งมาลัย

ที่ตั้ง : 36/14 หมู่ 10 ซอยวัดอุโมงค์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

Facebook : CommuneMalai

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

Recommended products