sa'lahmade

News

Stories

Video

Videos from activities & events

Salahmade Craft Forum 2022 and website launch at Weave Artisan Society สล่าเมด (salahmade) ศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านดั้งเดิม และร่วมสมัย ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ผ่านทางเว็บไซต์ที่เป็นช่องทางหลักในการเผยแพร่งานหัตถกรรม การกระตุ้นยอดขายให้กับคนในพื้นที่ ครูภูมิปัญญา นักออกแบบ ผู้ประกอบการ ที่เล่าเรื่องราวอันโดดเด่นของตนเองที่มีองค์ความรู้และเทคนิคเฉพาะทางของตนเองที่ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น พร้อมผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างมีเอกลักษณ์ รวมถึงแรงบันดาลใจในการรังสรรค์งานหัตถกรรมที่หลากหลาย เช่น สิ่งถักทอ เซรามิก งานไม้ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ

สล่าเมด (salahmade) ยังเป็นพื้นที่จัดแสดงสินค้าหัตถกรรมและเรื่องราวของกลุ่มสล่า นักออกแบบ ในภาคเหนือผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจ จากทั่วประเทศไทยและทั่วโลกได้เข้าใจถึงความหลากหลายที่สวยงามของงานหัตถกรรมจากเชียงใหม่และจังหวัดอื่นๆ ได้ง่ายขึ้น เว็บไซต์นี้ยังเป็นสถานที่แลกเปลี่ยน พูดคุย พื้นที่แกลเลอรี่ วิดีโอ ตลาด ชุมชน และร้านค้า ปัจจุบันได้มีสมาชิกสล่าเมดจำนวน 85 คน ในเขตพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง ที่มีงานหัตถกรรม 5 ประเภท และสามารถรวบรวมผลิตภัณฑ์ได้ 98 ผลิตภัณฑ์

พูดคุยและแบ่งปันความรู้ เกี่ยวกับการยกระดับธุรกิจ ก้าวสู่โลกดิจิทัลอย่างเข้าใจและเข้าถึงตลาดใหม่ๆ โดยเจ้าของธุรกิจ นักออกแบบและวิทยากร

กิจกรรม workshop สุดสร้างสรรค์ เอาใจชาว craft maker by salahmade – ความท้าทายและก้าวใหม่ของสล่าเมดและพื้นที่สร้างสรรค์โดย Mr. Martin Venzky-Stalling, คุณวิจย์ณี เสนแดง – salahmade workshop salahmade workshop ได้จัดเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ที่ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (NSP) เป็นโครงการของ Creative Lanna, CMU STeP, Creative Chiang Mai and other partners โดยมุ่งส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการด้าน Social Media, E-Commerce และ Digital Marketing รวมไปถึงการขยายโอกาสหาตลาดใหม่ (New Market) ที่มีความสำคัญอย่างมากในยุคปัจจุบัน โดยการแชร์ประสบการณ์ ความรู้และ tips ดีๆจากเหล่าเจ้าของธุรกิจและวิทยากรทรงคุณวุฒิมากมาย

กิจกรรม workshop สุดสร้างสรรค์ เอาใจชาว craft maker by salahmade – ความท้าทายและก้าวใหม่ของสล่าเมดและพื้นที่สร้างสรรค์โดย Mr. Martin Venzky-Stalling, คุณวิจย์ณี เสนแดง – salahmade workshop salahmade workshop ได้จัดเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ที่ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (NSP) เป็นโครงการของ Creative Lanna, CMU STeP, Creative Chiang Mai and other partners โดยมุ่งส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการด้าน Social Media, E-Commerce และ Digital Marketing รวมไปถึงการขยายโอกาสหาตลาดใหม่ (New Market) ที่มีความสำคัญอย่างมากในยุคปัจจุบัน โดยการแชร์ประสบการณ์ ความรู้และ tips ดีๆจากเหล่าเจ้าของธุรกิจและวิทยากรทรงคุณวุฒิมากมาย

กิจกรรม workshop สุดสร้างสรรค์ เอาใจชาว craft maker by salahmade salahmade workshop ได้จัดเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ที่ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (NSP) เป็นโครงการของ Creative Lanna, CMU STeP, Creative Chiang Mai and other partners โดยมุ่งส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการด้าน Social Media, E-Commerce และ Digital Marketing รวมไปถึงการขยายโอกาสหาตลาดใหม่ (New Market) ที่มีความสำคัญอย่างมากในยุคปัจจุบัน โดยการแชร์ประสบการณ์ ความรู้และ tips ดีๆจากเหล่าเจ้าของธุรกิจและวิทยากรทรงคุณวุฒิมากมาย

กิจกรรม workshop สุดสร้างสรรค์ เอาใจชาว craft maker by salahmade salahmade workshop ได้จัดเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ที่ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (NSP) เป็นโครงการของ Creative Lanna, CMU STeP, Creative Chiang Mai and other partners โดยมุ่งส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการด้าน Social Media, E-Commerce และ Digital Marketing รวมไปถึงการขยายโอกาสหาตลาดใหม่ (New Market) ที่มีความสำคัญอย่างมากในยุคปัจจุบัน โดยการแชร์ประสบการณ์ ความรู้และ tips ดีๆจากเหล่าเจ้าของธุรกิจและวิทยากรทรงคุณวุฒิมากมาย

Video about artisans

Wilai Praijitkanjanakul, the founder of Bua Bhat Factory, grew up with craftwork. Her father was a weaving expert who taught for the Ministry of Industry and her family ran a handicraft shop at the Night Bazaar called Bua Bhat Panich, which took its name from her mother. Having long been involved with her family business, Wilai would notice changes in the marketplace. As tourism grew, she saw that products for sale lacked variety and quality.

A former flight attendant, founder Nopporn “Don” Kaewhunim never lost his desire to satisfy customer needs. His company, Don Designs, does this by being attentive to customer demands whether they are for small pieces like tableware or large decorative features like pendant lights.

“We stand out for our distinctive products as one of the best-known ceramic brands in Chiang Mai,” said Kraikan Sirirungsi, marketing manager of Prempracha Collection as she talked about the company’s 35-year history. “In the world of ceramics, we are like an experienced well-known elder who has been around a long time and consequently have a lot of knowledge involving multiple techniques. Our ceramics are 100 percent handmade by our skilled artisans, who create unique finishes on our wares using specially created glazes, patterns and colors.”

The art of making celadon originated in China more than 2000 years ago and was introduced to this region during the Sukhothai period, only later coming to the Kingdom of Lanna. This was a prosperous time for trade in the region. The main production of celadon wares in then Siam was around Sawankalok in present-day Sukhothai Province, where pottery and kilns approximately 500 years old have been found.

Studio Naenna is a Thai fabric crafting studio which is famous for its Mudmee weaving and yarn dyed with natural colors. It was founded by Patricia Cheesman in 1985, and now her daughter, Lamona Cheesman, is helping to manage it.

Chuanlhong Ceramic is a ceramic factory in Lamphun where local craftsmen mold and paint every piece by hand. Managed by Kittikorn Kanjanakuha, the factory was founded by his father, Uthai Kanjanakuha, who wished to preserve ancient Lanna art.

Other videos

Stories

Test