จาก handmade-chiangmai สู่ salahmade

แม้ว่าฐานข้อมูลของเว็บไซต์ handmade-chiangmai บางส่วนได้สูญหายไปและเกิดปัญหาทางเทคนิคทำให้ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างสมบูรณ์ เชียงใหม่สร้างสรรค์จึงใช้โอกาสนี้เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลและเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์และรูปแบบการนำเสนอของเว็บไซต์ให้มีความทันสมัยและเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น ผ่านภาพถ่ายที่สวยงามและการเล่าเรื่องที่ดึงดูดของสินค้าหัตถกรรมจากจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง “สล่า” หมายถึงช่างฝีมือในภาษาไทยท้องถิ่นของภาคเหนือ “เราจึงต้องการเล่าเรื่องราวของงานหัตถกรรมที่สล่าสร้างขึ้น” ผ่านการแบ่งประเภทตามลักษณะการใช้งานของงานหัตถกรรมนั้น ๆ

ความเป็นมาของ handmade-chiangmai

handmade-chiangmai เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง บริติช เคานซิล (ประเทศไทย) เชียงใหม่สร้างสรรค์ (CCM) และพันธมิตรอื่น ๆ ได้แก่ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CAMT) โดยแบ่งผลิตภัณฑ์ด้านหัตถกรรมออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามวัตถุดิบที่ใช้ ได้แก่ ไม้ เซรามิค สิ่งทอและเครื่องหนัง กระดาษ สบู่ น้ำมันหอมระเหย และโลหะ (รวมถึงเครื่องประดับ) ท่านสามารถรับชมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ที่ flickr และทาง Facebook ของเรา

กิจกรรมที่ผ่านมา