รางวัลการออกแบบซีดีเอ

ด้วยปรากฏการณ์สิ่งใหม่ (New Normal) และการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้เกิดความสนใจและให้ความสำคัญกับอัตลักษณ์และแก่นแท้ของตนเองมากยิ่งขึ้น  รางวัลการออกแบบซีดีเอ 2563 ภายใต้แนวคิด ‘New Local’

รางวัลการออกแบบซีดีเอ 2563 ได้รับการสนับสนุนโดยล้านนาสร้างสรรค์ เชียงใหม่สร้างสรรค์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยงานในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน อันประกอบไปด้วย เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ และน่าน  ด้วยเหตุที่ว่า รางวัลการออกแบบซีดีเอ 2563 จะสามารถผลักดันและส่งเสริมผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีความน่าสนใจในแต่ละพื้นที่ของภาคเหนือตอนบนให้ผู้คนรู้จักมากยิ่งขึ้น

 

                                                  ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

 สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์

อากาศ

By Siam Celadon Pottery Co., Ltd. and Plural Designs

Alex Collection

By This Is A Chair

กลัด

By PaChaNa Studio

ครกขี้เมา

By SILATHIP

PP TABLE

By BOPE

 

สยาม

By Moonler Collection Co., Ltd.

สาขาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

ชุดผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพชุมชนท่ามะโอ จังหวัดลำปาง

By TU Craft Space and Industrial Crafts Design, Faculty of Fine and Applied Arts, Thammasat University (Lampang)

กล่องกาแฟ

By Kulna Jewelry

 

สาขาการออกแบบอัตลักษณ์องค์กรและตราสินค้า

เกษียณมาร์เก็ต

By Sabudbob Studio

อากี้

By Assistant Professor Srichana Jaroennet | Klinn Meechaikha

ไร่ส้มแสนฝาง

By Digital Zoo

มาเร่ ซีฟู้ด

By Iconic Create Studio

 สาขาการออกแบบสถาปัตยกรรม

บุญมา คาเฟ่

By Sher Maker

อาข่า อ่ามา ลิฟวิ่ง แฟคทอรี่

By Jaibaan Studio

โรงแรม ลิตเติ้ลเชลเตอร์

By โรงแรม ลิตเติ้ลเชลเตอร์

วีฟ อาร์ติซาน โซไซตี้

By Weave Studio

สาขาการออกแบบสื่อสมัยใหม่

พร้อมเล่น

By Lenngan

ลำปางที่คิดถึง (ชุดกาน้ำชา)

By  Assistant Professor Srichana Jaroennet | Klinn Meechaikha | Theerawat Pojvibulsiri

สาขาดีไซน์เนอร์หน้าใหม่

By Dr.Ravitep Musikapan | Kwanyo Ma-un

รางวัลความคิดริเริ่ม 

เล็ท แพล็น มีท

By Nithi Foods

ร้านต้นน่าน

By Peerapong Chinsukserm

สวนผักคนเมืองเชียงใหม่

By Jaibaan Studio

รายละเอียดเกี่ยวกับรางวัล คลิกที่นี่