Creative Design Awards (CDA) หรือ รางวัลการออกแบบซีดีเอ ได้จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักออกแบบและการออกแบบที่ดี แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการออกแบบ และส่งเสริมเชียงใหม่และภาคเหนือของประเทศไทย หรือ “ ภูมิภาคล้านนา” โดยในปี 2563 นี้เอง ซีดีเอ 2563 ได้ขยายพื้นที่การดำเนินงานให้ครอบคลุม 8 จังหวัดภาคเหนืองตอนบน โดยธีมหลักของรางวัล ได้แก่ “ท้องถิ่นใหม่” และให้ความสำคัญกับ ศิลปะล้านนาร่วมสมัย โดยรางวัลการออกแบบซีดีเอ มุ่งสนับสนุนให้นักออกแบบได้แสดงความเป็นตัวของตัวเอง โดยการคิดค้นและนำเสนอการออกแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจจากท้องถิ่น เพื่อตอบสนองการใช้งานและการใช้ชีวิตแบบร่วมสมัยของชาวล้านนา และแบ่งปันเรื่องราวของพวกเขาสู่ตลาดที่กว้างขึ้น และสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ

ปี 2563 ซีดีเอได้รับการสนับสนุนจากล้านนาสร้างสรรค์ เชียงใหม่สร้างสรรค์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) และองค์กรอื่น ๆ ที่ส่งเสริมการออกแบบเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เชียงใหม่สร้างสรรค์ ได้จัดงานพิธีมอบรางวัลการออกแบบซีดีเอ 2563 ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) เชียงใหม่ โดยมีประเภทของรางวัลทั้งสิ้น 7 ประเภท รวม 27 รางวัล ในปีนี้เองได้รับเกียรติจาก นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานพิธีมอบรางวัลและนิทรรศการรางวัลการออกแบบซีดีเอ 2563 พร้อมทั้งแขกรับเชิญพิเศษอีกมากมาย ได้แก่ คุณทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ที่ปรึกษาและกรรมการตัดสินรางวัล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย มหาแก้ว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ CDA Design Awards