รางวัลการออกแบบเชียงใหม่ (CDA) 2561

รางวัลการออกแบบเชียงใหม่ (CDA) โดยเชียงใหม่สร้างสรรค์ (Creative Chiang Mai) และองค์กรพันธมิตร ประจำปี 2561 จะมีขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ เพื่อมอบรางวัลสาขาต่าง ๆ ให้กับนักออกแบบในจังหวัดเชียงใหม่ และส่งเสริมการออกแบบและนักออกแบบให้มีศักยภาพและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล