Chuan Lhong

ด้วยแรงบันดาลใจและเอกลักษณ์ของงานที่ชัดเจนจากการผสมผสานลวดลาย ระหว่างเครื่องเคลือบสมัยสุโขทัย สังคโลกและเวียงกาหลง หลายปีที่ผ่านมาเราได้สร้างช่างที่มีความชำนาญเฉพาะทาง ทั้งการวาดซึ่งมีทั้งการวาดใต้เคลือบ การวาดด้วยเคลือบและการปั้นลอยตัว จนมาถึงคอลเลคชั่นที่เราเคยใช้วิธีปรับสีนํ้าตาลขาวให้เข้มขึ้นจนกลายเป็นลักษณะเฉพาะ เราก็เริ่มทดลองปรับรูปแบบลายให้ต่างจากเดิมโดยเพิ่มสีสันให้สดใสมากขึ้น

“การอนุรักษ์ลวดลายเดิมให้คงอยู่และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพื่อให้เด็กรุ่นหลังเข้ามาสานต่อ โดยเน้นชุมชนใกล้เคียง เพื่อสร้างความเข้มแข็งระดับครอบครัวก่อน ผมคิดว่าจะเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

Kittikorn Kanchanakuha
Chuan Lhong’s Owner

กระบวนการ

การเรียนรู้วัตถุดิบภายในประเทศ เช่น ดิน สีเคลือบและขั้นตอนการเผา ขั้นตอนการเคลือบที่มาจากภูมิปัญญาบรรพบุรุษ ทำให้เราสามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำมาใช้ต่อยอด โดยเฉพาะการลดข้อจำกัดทางด้านเทคนิคที่ทำให้ส่วนงานออกแบบสามารถสร้างรูปแบบ ลวดลาย สีสัน ตามจินตนาการและทิศทางที่เราต้องการได้มากขึ้น

ช่องทางติดต่อ

Chuan Lhong Ceramics
10 หมู่ 10 ถนนลำพูน-ริมปิง ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000

โทร: (+66) 96 595 9289, (+66) 53 510 716
แฟกซ์: (+66) 53 511 103
อีเมล: [email protected]