InClay

ความตั้งใจในการทำงานเพื่อตอบสนองประโยชน์ใช้สอยและความตั้งใจที่จะใช้วัตถุดิบที่หาได้จากท้องถิ่นเป็นจุดมุ่งหมายของการก่อตั้ง InClay Studio และด้วยพื้นฐานความชอบเกี่ยวกับรูปแบบการซ้ำของลวดลายในงานภาพพิมพ์ที่มีอยู่เดิม เราจึงได้ทดลองและพัฒนาการสร้างลวดลายด้วยเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ จนมาถึงผลงานชุดนี้ ที่ได้แสดงให้เห็นถึงความสวยงามของการเชื่อมต่อของชั้นดินที่เกิดจากการวางแผนและขั้นตอนมาอย่างดี ถ่ายทอดจินตนาการลงสู่เนื้อดินจนเกิดการซ้ำของลวดลายแปลกตา เป็นวิธีการที่สามารถจัดการกับดินหลายสีในงานชิ้นเดียวกันได้อย่างลงตัว

“การได้อยู่กับดินเป็นความสุขที่สัมผัสได้ ความรู้สึกจากอุณหภูมิของผิวดินในแต่ละช่วงเวลาเป็นประสบการณ์ตรงจากมือถึงใจ ความสุขของการลงมือทำที่เราได้สร้างสรรค์งาน มันสามารถให้อะไรกับเราได้ลึกกว่าการใช้เครื่องจักร ทั้งในแง่ความรู้สึก รายละเอียดและอารมณ์ของงาน จึงอยากให้คนทั่วไปเห็นคุณค่า เห็นความแตกต่างของงานที่ทำด้วยมือเหมือนที่เราได้สัมผัส”

กระบวนการ

เราเชื่อว่าในงานเครื่องปั้นดินเผา คุณสมบัติของดินที่เราได้ทดลองนั้นสามารถสร้างรูปแบบ สร้างลวดลายด้วยเนื้อสีของตัวมันเอง งานชุดนี้จึงเป็นการผสมกันของดินสีน้ำตาลจากอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่และดินเนื้อสีขาวจากจังหวัดลำปาง ที่นำมาเรียงสลับกันไปมาเป็นลวดลาย สร้างน้ำหนักจากสีอ่อนไปหาสีเข้มสลับกันไป ก่อนนำมาปั้นขึ้นรูปและเข้าเตาเผาด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสม

ช่องทางติดต่อ

InClay Studio
35 ถนนสิโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร: (+66) 81 785 1943
อีเมล: [email protected]