Metal Studio

ด้วยพื้นฐานความรู้ด้านศิลปะและการทดลองลงมือทำด้วยตัวเอง บวกกับเป็นคนชอบแสวงหา ชอบการเดินทาง และความเป็นคนช่างสังเกตธรรมชาติรอบ ๆ ตัว ถูกนำมาปะติดปะต่อจนเกิดเป็นจินตนาการเฉพาะหน้าโดยใช้ธรรมชาติที่มีอยู่เดิมของก้อนหินแต่ละรูปทรง มาเป็นตัวกำหนดงานออกแบบ เปลือกไม้ แมลง ก้อนหิน ฯลฯ สิ่งเหล่านี้เป็นความหลงใหลที่ถ่ายทอดลงไปบนผลงาน จนเกิดเป็นธรรมชาติของการทำงานที่การออกแบบจะถูกขัดเกลาจากตัวธรรมชาติเอง

“การเดินทางทำให้เราได้เรียนรู้ตลอดเวลา ทุกอย่างเป็นความรู้ใหม่ทำให้ชีวิตมีแต่ความกระตือรือร้น ในชีวิตนี้ไม่เคยมีอะไรที่เรารู้สึกว่าเรารู้แล้วเลย ทุกวันมีสิ่งใหม่ตลอดเวลา สิ่งเดียวที่ต้องทำคือเตรียมตัวให้พร้อม”

Metal Studio

กระบวนการ

ประสบการณ์และความชำนาญในการใช้เครื่องมือและการเข้าใจถึงธรรมชาติของวัตถุที่นำมาใช้อย่างแท้จริงถือเป็นสิ่งสำคัญ เพราะการทำงานของเราใช้จินตนาการล้วน ๆ คือรู้สึกถึงอะไรในเวลานั้นเราก็ลงมือทำเลย คือ รู้สึก สัมผัสและลงมือ อย่างเนื้อเงิน 100% ที่ถูกเอามาหลอมรวมกับทองเหลือง ก่อนที่จะนำมารมดำผ่านความคิดที่ค่อย ๆ ต่อ ค่อย ๆ เติม เพื่อหาความลงตัวตรงหน้า สร้างผิวสัมผัสด้วยการผสมผสานวัสดุแต่ละชนิดขึ้นมาโอบอุ้มหินจนเราเห็นว่าพอดีก็จะจบชิ้นงานนั้น

ช่องทางติดต่อ

Metal Studio

28/2 ถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย 11 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร: (+66) 53 214 806
อีเมล: [email protected]