Siam Celadon

การสืบทอดงานเคลือบสีเขียวไข่กาหรืองานเคลือบศิลาดลเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นสังคมโลกแบบโบราณของเรามานาน เราศึกษาและเรียนรู้โดยเริ่มจากโรงงานเล็ก ๆ ได้พัฒนาทั้งเทคนิคและรูปทรงจนเป็นที่รู้จักออกไปอย่างกว้างขวาง ทุกวันนี้สินค้าของสยามศิลาดลยังคงรักษาเทคนิคการเผาเคลือบแบบดั้งเดิมไว้ แต่ปรับรูปแบบและลักษณะการนำไปใช้งานให้มีความร่วมสมัยขึ้น มีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคมแต่ละช่วงเวลา

“ภูมิปัญญาบรรพบุรุษ ไม่ใช่สิ่งล้าสมัย เมื่อเรานำมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมจะเป็นทรัพย์สมบัติที่มีคุณค่า ที่ส่งผ่านมาหลายชั่วอายุคน และจะยังคงอยู่ต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น”

Siam Celadon

กระบวนการ

ส่วนผสมเคลือบที่ทำจากขี้เถ้าไม้กับดินดำ กับอุณหภูมิที่สูงถึง 1,250 องศาเซลเซียส และขั้นตอนที่ละเอียดอ่อนอีกหลายขั้นตอน จึงจะให้สีเคลือบเขียวคล้ายหยก โดยมีลักษณะการแตกลายงาที่โดดเด่นเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายรุ่น เราเพียงแค่รักษามันไว้และสานต่อเจตนาในการที่จะรักษามรดกอันนี้ต่อไป

ช่องทางติดต่อ

Siam Celadon Pottery

38 หมู่ 10 ถนนเชียงใหม่-สันกำแพง ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทร: (+66) 53 331 526, (+66) 53 322 437
แฟกซ์. (+66) 53 331 958, (+66) 53 332 032

อีเมล: [email protected]