Siam Royal

แรงบันดาลใจเล็ก ๆ จากสายน้ำที่พลิ้วไหว สร้างเส้นสายที่สวยงาม เกิดเป็นความอ่อนหวานของท่วงทำนองที่เราหยิบมาจินตนาการใช้สร้างผลงานชุดนี้ เพราะเราเชื่อว่าน้ำมีส่วนสำคัญในการดำเนินชีวิตของเรา และมีส่วนสำคัญกับการสร้างงานศิลปะและดนตรี จังหวะหรือท่วงทำนองที่ผสมกลมกลืนกันอย่างลงตัว มันจะซึมซับเข้าสู่ตัวเราเองแบบไม่รู้ตัว และสายน้ำยังมอบความเปลี่ยนแปลงภายในที่จะทำให้ใจสงบอีกด้วย

“เราคิดว่าการส่งเสริมคน ให้โอกาสคนได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบและในเวลาเดียวกันมีความอบอุ่น สามารถได้อยู่ใกล้ครอบครัว ดูแลกันและกัน สามารถมีรายได้ มีชีวิตที่ดี เราถือเป็นการให้ที่ดี”

SIam royal

กระบวนการ

เริ่มจากการใช้จินตนาการในการคัดสรรดอกไม้ ใบไม้ ทั้งสีสันและรูปทรงอย่างพิถีพิถัน จากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการเคลือบด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยี ทั้งเรซิน หรือโลหะที่มีค่า เช่น เงิน และทองคำ โดยใช้ช่างฝีมือที่มีทักษะและความชำนาญ จนได้ชิ้นงานที่มีเอกลักษณ์ ลักษณะเฉพาะตามธรรมชาติทำให้ผลงานแต่ละชิ้นไม่เหมือนกัน

ช่องทางติดต่อ

Siam Royal Orchid

94-120 ถนนเจริญเมือง ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทร: (+66) 53 245 598
แฟกซ์: (+66) 53 246 711
อีเมล: [email protected]