Slowstitch

ความแตกต่างของงานที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจนกลายเป็นอัตลักษณ์ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากงานย้อมผ้าของญี่ปุ่น หลายเรื่องราวทำให้เราเข้าใจว่าการย้อมสีธรรมชาติมันเป็นการทดลองชั่วชีวิต ไม่มีวันจบสิ้น งานชุดนี้จึงเป็นการทดลองย้อมสีจากธรรมชาติที่เราพยายามสร้างให้เป็นตัวตนของเรา โดยการใช้เวลาและจิตวิญญาณใส่เข้าไปในงานที่เราทำ ผลลัพธ์ที่ออกมาคือคำตอบที่เราได้ ไม่ว่าจะอย่างไรเราก็เชื่อว่ามันเป็นวิถีของธรรมชาติ

“เราสร้างสิ่งที่เราฝันขึ้นมากับมือ มันเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เราอยากตื่นขึ้นมาทุกวัน มันให้ความเป็นมนุษย์กับเรา ที่เราสามารถใช้มือทำ ประดิษฐ์สิ่งสวยงาม สร้างให้เกิดแรงบันดาลใจกับคนอื่น ๆ ในสิ่งที่เราสามารถทำได้ด้วยสองมือของเราเอง”

Kanchalee Ngamdamronk
Slowstitch’s Owner

กระบวนการ

การเย็บและการย้อมเป็นอะไรที่ซับซ้อนและใช้เวลานาน สีจากธรรมชาติก็มีข้อจำกัดกับวัสดุที่เราจะใช้ แต่ละสีก็แตกต่างกันไป บางสีต้องย้อม 8 ถึง 10 ครั้ง สีธรรมชาติทั่วไปถ้าย้อมร้อนเราก็ต้องต้มผ้ากับสารติดสีก่อนมีเทคนิคหลายรูปแบบทั้งต้ม วาด นึ่ง ซึ่งเราไม่สามารถคาดหวังกับผลลัพธ์ให้เหมือนกันในทุกครั้งได้

ช่องทางติตด่อ

Slowstitch Studio
13/18 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130

โทร: (+66) 88 916 6492