Sop Moei Arts

ด้วยความร่วมมือจากนักออกแบบจากหลากหลายประเทศที่ผ่านเข้ามาช่วยดูงานออกแบบของสบเมยอาร์ท ตลอดเวลาหลายปีกับวัตถุดิบผ้าทอคุณภาพเยี่ยมที่เป็นผลผลิตศิลปะชนเผ่ากว่า 8 หมู่บ้านของชาวกะเหรี่ยง ด้วยคอลเลคชั่นล่าสุดที่เป็นสีสันของขาวและดำ ที่ดีไซน์เนอร์เห็นว่าลวดลายรอยด้ายที่ถักทอเป็นผ้าผืนสวยนั้น มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น และเมื่อใช้น้ำหนักที่ตัดกันของสีขาวและดำ จะช่วยให้จังหวะของเส้นสีเหล่านั้นดูมหัศจรรย์มากยิ่งขึ้น

“การตัดสินใจครั้งสำคัญเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมในวันนั้น นับว่าคุ้มค่ายิ่งที่เราได้ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมรอยต่อของชีวิต สร้างโอกาสให้คนกลุ่มเล็ก ๆ ได้อยู่ในวงจรชีวิตของโลกปัจจุบันได้อย่างสมบูรณ์”

Kent
Sop Moei Arts’ Founder

กระบวนการ

ความคุ้นเคยการทอผ้ากับลวดลายที่ถูกถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ กะเหรี่ยงเผ่าโป้ว ค่อย ๆ ถูกปรับเปลี่ยนและทดลองจนเริ่มเข้าใจในจุดมุ่งหมายของการทอผ้าที่ต้องใช้จินตนาการสูง และเป็นที่รู้กันว่ากะเหรี่ยงเผ่าโป้วนั้นเป็นผู้มีอิสระอยู่ในจิตใจและมีอิสระทางความคิดสูง พวกเขาจึงสามารถผสมผสานลวดลายแบบเก่าเข้ากับแนวคิดการออกแบบสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว

 

ช่องทางติดต่อ

Sop Moei Arts

150/10 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทร: (+66) 52 001 279, (+66) 53 306 123
อีเมล: [email protected]