Tor Boon

ความตั้งใจสานต่อวัฒนธรรมผ้าทอจากที่บรรพบุรุษทำมา นอกจากจะเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของเราแล้ว เรายังเชื่อว่าสินค้าทุกคอลเลคชั่นที่ผลิตขึ้นมา มันจะเป็นตัวสะท้อนบุคลิกของผู้ใช้ ผ่านคุณค่าของวัฒนธรรมที่เราผสมผสานให้กลายมาเป็นงานหัตถกรรมแฟชั่นที่ใช้วิธีการและภูมิปัญญาดั้งเดิม เราหยิบมาเติมสีสันและเพิ่มประโยชน์ใช้สอย ให้มีความร่วมสมัยและสอดคล้องกับวิถีชิวิตของสังคมปัจจุบัน

“เรามีความสุขกับสิ่งที่ทำ เราทุกคนทำงานกันด้วยความสนุก จะบอกทีมงานเสมอว่าเรากำลังทำสิ่งที่ยาก สิ่งที่ท้าทายเพราะฉะนั้นเราต้องภูมิใจ”

Boontavee Charoenpoonsiri
Tor Boon’s Owner

กระบวนการ

เป็นความโชคดีที่เราสามารถผลิตงานของเราโดยพัฒนาผ้าทอเอง จากที่ชาวบ้านเคยทอแค่ 2 ตะกอ 4 ตะกอ ทอลายดอกพิกุล เราก็ตั้งใจพัฒนาแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด ซึ่งจะมีความแตกต่างกันไป นอกจากนั้นแล้วความสามารถในการทอ การสอดกระสวย ความแรงในการตีกระทบ การเรียงเส้นไหมให้ตรงลายจะแสดงถึงความคมชัดและความชำนาญของผู้ทอแต่ละคน แม้บางเรื่องที่เราคุมไม่ได้ เช่น สภาพอากาศ อุณหภูมิ หรือแม้แต่อารมณ์ของช่าง ณ เวลานั้น ๆ สิ่งเหล่านี้มีผลกับความสวยงามของผ้าทั้งสิ้น นี่จึงทำให้ผ้าทอที่เราใช้ในงานออกแบบของเราจึงมีเอกลักษณ์ชัดเจน

ช่องทางติดต่อ

Tor Boon
ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทร: (+66) 53 339 348, (+66) 94 630 5888