ส่งคำถาม

“สล่าเมด” มีสถานะที่มิใช่องค์กรหรือบริษัท แต่เป็นพื้นที่ที่ดำเนินงานด้วยความร่วมมือระหว่างองค์กรต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่และเชียงใหม่สร้างสรรค์ เว็บไซต์แห่งนี้ไม่มีจุดประสงค์ในการจำหน่ายสินค้าของสมาชิก แต่เรามีความยินดีที่จะเป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิกและผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ โดยท่านสามารถกรอกข้อมูลและส่งคำถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ ผ่านแบบฟอร์มด้านล่างนี้และเราจะติดต่อท่านกลับไปโดยเร็วที่สุด
    We will forward your inquiry to a member organization, craft maker or designer. Please refer to the specific product, company or organisation if possible.