ผลิตภัณฑ์เซรามิค

จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูนและลำปาง คือ หัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมเซรามิคของประเทศไทย แต่จังหวัดเชียงใหม่นั้นขึ้นชื่อในเรื่องการฟื้นฟู “ศิลาดล” หรืองานเซรามิคที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของภาคเหนือ การออกแบบชิ้นงานในอุตสาหกรรมเซรามิคและเครื่องปั้นดินเผาของพื้นที่นี้ มีทั้งแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย ซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างมากในภาคการท่องเที่ยวและส่งออกของภาคเหนือตอนบน

สมาชิกของเรา