เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่ง

จังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงเป็นแหล่งผลิตชั้นดีของงานไม้ เฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งที่สวยงามและสร้างสรรค์ และยังเป็นแหล่งแกะสลักไม้คุณภาพดีมาอย่างยาวนาน

Furniture &
Decorative

Chiang Mai is a well-established producer of wood-based crafts, fine furniture and creatively inspired decorative items. This area and its neighboring provinces also have a history of producing high-quality woodcarvings.

สมาชิกของเรา