Jaifah

30 ปี ของใจฟ้าแม้จะเริ่มจากธุรกิจเครื่องเงินของครอบครัว แต่ก็ได้เรียนรู้ หยิบเอาเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ของงานเครื่องเงิน งานไม้ หรือแม้แต่สิ่งที่เป็นศิลปะพื้นเมือง เราหยิบเอาวัสดุท้องถิ่นที่มีมาพัฒนาหาอัตลักษณ์ความเป็นตัวเอง และนำมาประยุกต์ดัดแปลงให้เข้ากับอัตลักษณ์ของท้องถิ่นไม่ว่าจะรูปแบบหรือวิธีการ จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยที่เหมาะสำหรับเป็นของขวัญหรือของตกแต่งบ้านตามยุคสมัย

“นอกจากความสุขที่ได้ทำงานร่วมกับช่าง ได้เห็นพัฒนาการแต่ละขั้นตอน เรายังเชื่อว่างานหัตถกรรมคือรากเหง้า คือจิตวิญญาณ คือสิ่งที่แสดงให้เห็นความเป็นชาติ งานหัตถกรรมไม่ใช่แค่ของใช้ ของตกแต่งหรือเป็นแค่ของที่ระลึก”

Jaifah

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

 

Jaifah

ช่างฝีมือเก่าที่เริ่มล้มหายตายจากไป และเด็กรุ่นใหม่ที่ไม่ค่อยสนใจในงานหัตถกรรม พฤติกรรมและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป เราบริโภคอะไรแบบเร็ว ๆ หยาบ ๆ ทำให้งานช่างที่เคยซับซ้อน มีความลึกซึ้งสวยงามกำลังหายไป แต่ในความโชคร้ายก็พอจะมองเห็นความโชคดีบ้าง เมื่อความซับซ้อนกลับกลายมาเป็นความเรียบง่าย ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ มันได้ทำให้งานหัตถกรรมที่เข้าถึงยากในอดีต สามารถเข้าถึงผู้คนในปัจจุบันได้มากขึ้น

ช่องทางติดต่อ

Jaifah
419-419/1 ถนนมหิดล ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทร: (+66) 53 246 993
แฟกซ์: (+66) 53 246 993 

อีเมล: [email protected]

   

ค้นหาสมาชิก “สล่าเมด” ทั้งหมดของเรา

ไปยัง Directory