Umbrella Making Center

ร่มบ่อสร้างถือเป็นตำนานที่สืบทอดเรื่องราวมาจากรุ่นปู่ย่าตายาย การสืบสานสิ่งที่บรรพบุรุษสร้างมาเป็นเรื่องท้าทาย มันไม่ใช่เพียงการหยิบเอาอัตลักษณ์ที่มีอยู่เดิมมาปัดฝุ่นใหม่ แต่เรามองหานวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ มาช่วยทำให้งานมีความร่วมสมัยขึ้น มีความเป็นแฟชั่นมากขึ้นโดยยังคงใช้วิธีปรับหรือดึงเอาเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมาใช้ในการออกแบบอย่างมีชั้นเชิงมากกว่าในอดีตที่ผ่านมา

“งานทำมือเป็นการถ่ายทอดจิตวิญญาณลงไปในตัวผลิตภัณฑ์ เป็นเรื่องของการสร้างสรรค์ การทำสมาธิและเป็นเรื่องของจินตนาการ เป็นงานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าในตัวมันเองทุกอณู”

Umbrella making center

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

Umbrella Making Center

สิ่งสำคัญที่มองข้ามไม่ได้คือการสร้างทายาททางหัตถกรรม เราสนับสนุนเด็กๆ ที่มีความสนใจในงานฝีมือ สร้างความอดทน เพราะเราเชื่อว่าทัศนคติของช่างที่มีต่อการทำงานคือจุดสำคัญที่จะทำให้งานพัฒนาไปข้างหน้า ไม่ใช่เคยทำแบบไหนก็จะทำอยู่แบบนั้น เด็กในชุมชนแถวนี้ เมื่อเกิดที่นี่ก็ไม่ต้องดิ้นรนไปเติบโตที่อื่น แม้เด็กยุคใหม่จะชอบงานสบาย นั่งโต๊ะ แล้วมองว่างานหัตถกรรมไม่มีอนาคต ไม่เก๋ ไม่เท่ห์ เราเชื่อว่าทัศนคติเหล่านี้ถ้าปรับได้ อย่างอื่นก็เป็นเรื่องง่าย

ช่องทางติดต่อ

Umbrella Making Center
111/2 หมู่ 3 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทร: (+66) 81 764 3643, (+66) 53 338 195, (+66) 53 338 324

อีเมล: [email protected], [email protected]

   

Discover Our salahmade Member Here

go to directory