Pop Crafts

ความที่เรารักการเรียนการสอนและรักงานฝีมือในเวลาเดียวกันมาตั้งแต่เด็ก ทำให้เราเป็นคนชอบค้นคว้า เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้ทดลองและลงมือทำด้วยตัวเองมาตลอด การผสมผสานสิ่งต่างเข้าด้วยกันด้วยพื้นฐานทางด้านศิลปะ ทำให้เราสามารถเพิ่มคุณค่าและมูลค่า กลายเป็นความสนุกและท้าทาย ความท้าทายที่จินตนาการไม่ถูกยึดติดอยู่ในกรอบเดิม ๆ

“งานที่เราทำด้วยมือทุกชิ้น ทุกขั้นตอน นอกจากความสุขขณะลงมือทำแล้ว สิ่งที่เราได้นอกเหนือจากนั้นคือเรื่องสมาธิ ช่วยฝึกให้จิตใจมีความละเอียดอ่อน และที่สำคัญฝึกให้เรารู้จักชื่นชมกับสิ่งเล็ก ๆ รอบ ๆ ตัวได้อย่างไม่น่าเชื่อ”

Mrs. Ketsuphee pitupan
pop crafts’ owner

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

Pop Crafts

การได้ทำงานร่วมกับช่างฝีมือที่เชี่ยวชาญเรื่องจักสาน โดยเราเอามาต่อยอด พัฒนารูปแบบและวิธีการใช้งานให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและวิถีชีวิตปัจจุบัน นอกจากได้ผลงานใหม่ ๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้ว เรายังได้ช่วยเพิ่มมูลค่าและรักษาชุมชนช่างเหล่านี้ให้ได้อยู่ต่อไป

ช่องทางติดต่อ

Pop Craft Studio
199/96 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
Pop Craft Shop
14/7 ถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย 9 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทร: (+66) 81 681 4550
อีเมล: [email protected]