อัญมณีและเครื่องประดับ

จังหวัดเชียงใหม่คือศูนย์กลางของอัญมณีที่มีความหลากหลาย ตั้งแต่เครื่องเงินจากช่างฝีมือร่วมสมัยบนถนนวัวลาย ไปจนถึงเครื่องประดับและอัญมณีอันหรูหรา

สมาชิกของเรา