ร้าน daily craft

ร้าน daily craft คือร้านจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมที่เกิดขึ้นโดยความร่วมมือของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ (TCDC Chiang Mai) และสมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ เชียงใหม่ (NOHMEX) ภายในร้านมีสินค้าที่ผ่านการคัดสรรจากนักออกแบบและผู้เชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ เครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย เครื่องเขียนและเครื่องใช้ในครัวเรือน ฯลฯ ร้าน daily craft ตั้งอยู่บน ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้า MAYA Lifestyle Shopping Center

ร้าน daily craft

ห้างสรรพสินค้า MAYA Lifestyle Shopping Center
55 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร: (+66) 81 530 0953