ตลาดจริงใจ

ตลาดจริงใจตั้งอยู่ไม่ไกลจากทางทิศเหนือของคูเมืองเชียงใหม่ ตลาดแห่งนี้ขึ้นชื่อในเรื่องอาหารปลอดสารพิษ สินค้าศิลปหัตถกรรมและการแสดงดนตรีสด