sa'lahmade

Siam Celadon

ศิลปะการผลิตเครื่องเคลือบสังคโลกหรือ ‘ศิลาดล’ มีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีนเมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อน มีการถ่ายทอดต่อมายังอาณาจักรสุโขทัยและดินแดนล้านนา ที่ในเวลานั้นเป็นยุครุ่งเรืองที่มีการติดต่อค้าขายกับอาณาจักรอื่นๆ เป็นอันมาก โดยแหล่งผลิตสำคัญ อยู่ที่อำเภอสวรรคโลก สุโขทัย ซึ่งมีหลักฐานการทำเครื่องปั้นดินเผา และพบเตาเผาโบราณอายุยาวนานกว่า 500 ปี ปรากฏเป็นหลักฐานชัดเจน ส่วนในแผ่นดินล้านนา ว่ากันว่า สันกำแพง คือแหล่งผลิตและส่งออกไปขายยังต่างแดน