sa'lahmade

Studio Naenna

สตูดิโอแน่นหนา เป็นสตูดิโองานคราฟต์ด้านผ้าไทยที่โดดเด่นด้วยการทอผ้ามัดหมี่และย้อมสีธรรมชาติ ก่อตั้งโดย อาจารย์แพทริเซีย ชีสแมน ในปี ค.ศ.1985 ปัจจุบัน คุณลาโมน่า ชีสแมน ผู้เป็นลูกสาวได้เข้ามาช่วยบริหารจัดการกิจการ