sa'lahmade

Tag: featured

ลองนึกภาพตัวเองกำลังเดินทางไปภาคเหนือของประเทศไทยโดยเริ่มต้นที่ “จังหวัดเชียงใหม่” แล้วคุณมีความสนใจในด้านการออกแบบ งานฝีมือ และวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือถ้าคุณเป็นผู้ซื้อหรือนักออกแบบตกแต่งภายในจากแดนไกลที่กำลังมองหาแหล่งวัสดุ ของตกแต่ง หรือผลิตภัณฑ์งานฝีมืออื่นๆ คุณจะไปที่ไหน? เริ่มต้นที่ใด? คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานฝีมือที่สวยงามจากภาคเหนือของประเทศไทย ภูมิภาคที่เรียกว่า “ล้านนา” ได้อย่างไร?