ข่าวสารและกิจกรรม

เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2561

โครงการ Gift and Fashion

รางวัลการออกแบบเชียงใหม่ (CDA) โดยเชียงใหม่สร้างสรรค์ (Creative Chiang Mai) ประจำปี 2561

จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์แห่งองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO Creative Cities Network)ในสาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านในปี 2560

งาน CAT NAP คือตลาดสินค้าหัตถกรรมที่จัดขึ้นทุกเดือนโดยความร่วมมือของโครงการ One Nimman และชุมชน NAP

NAP (Nimmanhaemin Art & Design Promenade) คือตลาดนัดศิลปะ วัฒนธรรม และงานหัตถกรรมที่จัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมเป็นประจำทุกปี

ตลาดฉำฉา (Cham Cha Market) คือตลาดที่รายล้อมไปด้วยชุมชนผู้ผลิตสินค้าหัตถกรรมในท้องถิ่น และร้านอาหารชื่อดังอย่าง “มีนา” ที่ตั้งอยู่ในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ตลาดจริงใจตั้งอยู่ไม่ไกลจากทางทิศเหนือของคูเมืองเชียงใหม่ ตลาดแห่งนี้ขึ้นชื่อในเรื่องอาหารปลอดสารพิษ สินค้าศิลปหัตถกรรมและการแสดงดนตรีสด