รางวัลการออกแบบซีดีเอ

รางวัลการออกแบบซีดีเอ ริเริ่มการจัดกิจกรรมเรื่อยมาตั้งแต่ปี 2555 เดิมนั้นได้ใช้ชื่อ รางวัลการออกแบบของเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Awards) โดยในปีนี้รางวัลการออกแบบซีดีเอดำเนินงานเข้าสู่ปีที่ 8 ซึ่งสนับสนุนและส่งเสริมผลงานการออกแบบในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมขยายพื้นที่สร้างโอกาสให้ผลงานการออกแบบมากขึ้นครอบคลุม 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ และน่าน

รางวัลการออกแบบซีดีเอ 2563 เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ ล้านนาสร้างสรรค์ เชียงใหม่สร้างสรรค์ อุทยานวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ องค์กรความร่วมมืออื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อมุ่งสนับสนุนและประชาสัมพันธ์การออกแบบเชิงสร้างสรรค์และเชิงนวัตกรรม ซึ่งขยายพื้นที่ไปสู่ 8 จังหวัดพื้นถิ่น ล้านนา เพื่อต้องการที่จะส่งเสริมการออกแบบล้านนาร่วมสมัย แสดงตัวตนของผู้ออกแบบและสามารถถ่ายทอดเรื่องราวจากท้องถิ่นออกไปสู่วงกว้าง

CDA Design Awards Ceremony 2020

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เชียงใหม่สร้างสรรค์จัดงานประกาศผลพร้อมพิธีมอบรางวัลการออกแบบ CDA Design Awards 2020 แก่นักออกแบบและเจ้าของผลงานการออกแบบร่วมสมัยที่ผสมผสานอัตลักษณ์ล้านนาของภาคเหนือ ณ คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้ง นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ คณะที่ปรึกษาและกรรมการตัดสินรางวัล ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศจากหลากหลายสาขา ร่วมด้วย ผศ.ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม และยุทธศาสตร์ล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยและผู้บริหารอุทยานฯ (STeP) ร่วมงานดังกล่าว เพื่อเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดีกับผู้รับมอบรางวัล พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานการออกแบบ ซึ่งนับเป็นการส่งเสริมผลงานการออกแบบร่วมสมัยผสานวัฒนธรรมและวิถีท้องถิ่นล้านนาได้เป็นอย่างดี โดยมีผลงานที่โดดเด่นและสร้างสรรค์ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 27 ผลงาน และเพื่อเผยแพร่งานสร้างสรรค์ 

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ CDA Design Awards