เชียงใหม่สร้างสรรค์ (Creative Chiang Mai)

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่สร้างสรรค์

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP)
อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (NSP) ชั้น 3 อาคาร A
155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทร: (+66) 86 924 5789, (+66) 87 178 2652

อีเมล: [email protected]