ร้านจำหน่ายสินค้าหัตถกรรม

เราคัดเลือกและนำเสนอภาพรวมของร้านจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมที่มีความหลากหลายทั้งในด้านประเภทของผลิตภัณฑ์ นักออกแบบ ตลอดจนผู้ผลิตสินค้าเหล่านั้น

daily craft

ร้านค้าแห่งนี้เป็นความร่วมมือของสมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ เชียงใหม่ (NOHMEX) โดยการสนับสนุนของศูนย์ส่งเสริมงานออกแบบ เชียงใหม่ (TCDC Chiang Mai) ร้าน daily craft จำหน่ายสินค้าหัตถกรรมจากผู้ผลิตในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับที่ได้รับการคัดเลือกมาเป็นอย่างดี

goodday

ร้านที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งนี้เกิดจากการรวมเอาร้านจำหน่ายสินค้าหัตถกรรม แกลเลอรี่ และกิจกรรมเวิร์คช็อปด้านศิลปะและหัตถกรรมสำหรับผู้สนใจเข้ามาอยู่ในที่เดียวกันบนพื้นที่ของอาคาร 2 ชั้น บริเวณย่านตลาดประตูเชียงใหม่

The Localist

The Localist คือการรวมตัวของแบรนด์ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ 3 แบรนด์ เพื่อจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมของท้องถิ่นที่ใช้ในชีวิตประจำวันเป็นหลัก

Seescape Gallery Shop

Seescape Gallery Shop ตั้งอยู่ในแกลเลอรี่และร้านกาแฟ Seescape ที่มีชื่อเสียงและจำหน่ายสินค้าศิลปหัตถกรรมที่ผ่านการคัดสรรและมีความหลากหลายมากแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่