ยินดีต้อนรับสู่ “salahmade”

“สล่าเมด” นำเสนอเรื่องราวอันน่าสนใจของสินค้าหัตถอุตสาหกรรม ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายและมีคุณภาพของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง “สล่า” เป็นภาษาท้องถิ่นทางภาคเหนือของประเทศไทย ที่แปลว่า “ช่างฝีมือ” ด้วยความเชื่อที่ว่า การรับรู้เรื่องราวของผลิตภัณฑ์สร้างคุณค่าและความประทับใจต่อผู้ซื้อ ทำให้การคัดเลือกและถ่ายทอดเรื่องราวของสินค้าแต่ละชิ้นเป็นหัวใจหลักของเว็บไซต์ “สล่าเมด”

งานหัตถกรรมของเชียงใหม่

งานหัตถกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ถูกสร้างขึ้นเพื่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน รวมถึงเพื่อใช้ในกิจกรรมทางศาสนา และอื่น ๆ มานานนับร้อยปี ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ การเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษา ศาสนาและการค้าในภาคเหนือ ตลอดจนความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรเพื่อใช้สำหรับงานหัตถกรรม ทำให้จังหวัดเชียงใหม่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ ทั้งยังได้รับสถานะการเป็น “เมืองแห่งหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน” จาก UNESCO อีกด้วย

ค้นหาผลิตภัณฑ์

คอลเลคชั่น

เยี่ยมชมคอลเลคชั่น “ภาพสะท้อนของกาลเวลา” และคอลเลคชั่นอื่น ๆ ได้ที่นี่

เพิ่มเติม

ชุมชนหัตถกรรม

ค้นหาตลาดและชุมชนหัตถกรรมของเชียงใหม่ได้ที่นี่

เพิ่มเติม

งานหัตถกรรม

เยี่ยมชมสินค้าหัตถกรรมประเภทต่าง ๆ ได้ที่นี่

เพิ่มเติม

ข่าวและกิจกรรม

รางวัลการออกแบบซีดีเอ 2563

ด้วยปรากฏการณ์สิ่งใหม่ (New Normal) และการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้เกิดความสนใจและให้ความสำคัญกับอัตลักษณ์และแก่นแท้ของตนเองมากยิ่งขึ้น  รางวัลการออกแบบซีดีเอ 2020 ภายใต้แนวคิด ‘New Local’

เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2563

เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ หรือ Chiang Mai Design Week คือเทศกาลที่เหล่านักสร้างสรรค์หลากสาขาอาชีพ  นักออกแบบ   ช่างฝีมือ  ศิลปิน ผู้ประกอบการธุรกิจในเมืองเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดขึ้นเป็นโอกาสพิเศษในรอบปี เพื่อนเสนอนวัตกรรมงานออกแบบ หรือโปรเจ็กต์ใหม่ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน

NAP 2020

ที่สุดของกิจกรรม และสินค้าแนวสร้างสรรค์ และไอเดียแบบฮิป ที่สุดของชาวเชียงใหม่และภาคเหนือสุดคึกคัก ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องของกลุ่มผู้ค้าย่านนิมมานเหมินท์ซอย 1 จับมือกับศิลปิน นักออกแบบ ดีไซน์เนอร์ ที่พร้อมรังสรรค์งานคุณภาพส่งท้ายปี 

จาก “handmade-chiangmai” สู่ “salahmade”

เป้าหมายของการขยายขอบเขต การส่งเสริมคุณค่างานศิลปะหัตถกรรมที่ชัดเจนและกว้างขึ้นจาก “เชียงใหม่” สู่ “ภาคเหนือ” ทำให้ดูเหมือนว่าอัตลักษณ์ของคำว่า “สล่า” ที่มีความเข้มแข็งและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของเราเอง จึงถูกหยิบยกมาใช้อย่างปฏิเสธไม่ได้ ชื่อที่ถูกใช้สืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษ จากรุ่นสู่รุ่น ปลูกฝัง ถ่ายทอดทั้งบทบาทและความชำนาญจน “สล่า” กลายเป็นชื่อที่เราใช้ยกย่องเชิดชู ครูที่มีความชำนาญงานทางด้านศิลปหัตถกรรม ครูที่สร้างรากฐานความคิดสร้างสรรค์ ความปราณีตบรรจงหรือแม้แต่การนำภูมิปัญญาดั้งเดิมมาสร้างคุณค่า สร้างเรื่องราว สร้างความน่าเชื่อถือจนกลายเป็น “คุณค่า” ที่ไม่ควรละเลย อย่างน้อยเราซึ่งเป็นผู้รับช่วงมรดกทางวัฒนธรรมนี้ ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม จะมั่นใจได้ว่าทุกผลงานสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มาจากรากเหง้าเหล่านี้ จะถูกใช้เป็นภูมิปัญญานำทาง เป็นความภูมิใจ เป็นวิถีและจิตวิญญาณให้เราเดินไปบนถนนสายนี้อย่างคนมี “ราก” ราก…ที่จะพาเราให้ค่อยๆ เติบโตและหยั่งลึกลงบนเส้นทางที่ภูมิปัญญาเดิมถูกผสมผสานด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ ให้เติบโตไปในโลกร่วมสมัยได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

เพิ่มเติม