sa'lahmade

Galleries

moonler คือแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ร่วมสมัยสัญชาติไทย ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ ภูวนาถ ดำรงพร อดีตวิศวกร ที่ผันตัวเองจากงานอดิเรกและความชื่นชอบ มุ่งหน้าสู่เส้นทางหัตถอุตสาหกรรม (Industrial Craft) ซึ่งเป็นการออกแบบและผลิตโดยใช้ภูมิปัญญาผ่านกระบวนการเชิงอุตสาหกรรม