sa'lahmade

Heart and Hands

Hearts and Hands คือแบรนด์ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวและของตกแต่งบ้านที่ทำจากไม้สัก ภายใต้การดำเนินงานโดยบริษัท V.S.T.Woods Thailand ของ ปาริฉัตร ณ สงขลา และสนัยย์ แก้วไชษา นักออกแบบผู้เปลี่ยนเศษไม้ให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ