sa'lahmade

Longgoy

นักเล่าเรื่องล้านนาในรูปแบบใหม่ อยากทำให้โลกรู้จัก อยากจะพัฒนาความน่าเชื่อถือของแบรนด์ไประดับประเทศหรือระดับโลกให้มากขึ้น ถ้าเรามีคนรู้จักเยอะขึ้น หรือแบรนด์ใหญ่ขึ้น เรื่องราวของล้านนาก็จะดังไปเท่าที่ทุกคนรู้จัก…..กล้า – ศุภกร สันคนาภรณ์ นักออกแบบที่ผูกพันกับความเป็นล้านนาอย่างมาก โดยนำเสนอผ่านการตีความใหม่ แต่ใส่ใจรายละเอียดดั้งเดิม เพิ่มเติมด้วยรูปแบบที่ทำให้คนเข้าถึงง่าย จากวัยเด็กที่ผูกพันกับงานผ้า กล้าเติบโตมาท่ามบรรยากาศของการตัดเย็บ ‘บัวเขียวผ้าฝ้าย’ คือกิจการเสื้อผ้าของแม่ ที่จะมีป้าๆ มานั่งตัด นั่งเย็บกันอยู่ใต้ถุนบ้าน เสียงฝีจักรคือจังหวะที่คุ้นเคย แม่ คือต้นแบบในการทำงานผสมผสานกับวัฒนธรรมรอบกาย จึงกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กล้าทำวิทยานิพนธ์ปริญญาตรี สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ด้วยการหยิบยกความเป็นล้านนาผ่านงานสตรีทแฟชั่น