sa'lahmade

วิชัยกุลเครื่องเขิน

วิชัยกุลเครื่องเขิน เป็นตระกูลที่ทำเกี่ยวกับงานเครื่องเขินตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งแต่เดิมงานประเภทเครื่องเขินจะถูกนำมาเป็นเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเช่น ขันหมาก พาน รวมถึงการนำไปใช้กับพิธีกรรม ด้วยสังคมถูกเปลี่ยนแปลงไปเครื่องเขินยังคงได้รับความนิยมสำหรับงานทางพิธีทางศาสนา และสินค้าสมัยใหม่ที่ได้นำเทคนิคการขูด ขีด ลาย มาใช้สำหรับผลิตภัณฑ์เช่น Wireless Charger พวงกุญแจ กล่องนามบัตร กระเป๋าถือ ก็ทำให้ร่วมสมัยพยายามปรับตัวอยู่ตลอดเวลา เอางานหัตถกรรมโบราณมาผสมกับงานวิทยาศาสตร์ ได้ไปเข้าร่วมโครงการกับ สวทช. เพื่อคิดค้นตัวน้ำยาเคลือบพื้นผิว ป้องกันไม่ให้ลวดลายมันเลือนหายไป ถือว่าเป็นจุดเด่นอีกหนึ่งเรื่องของเครื่องเขินวิชัยกุลก็ว่าได้