sa'lahmade

วีฟ อาติซาน โซไซตี้

วีฟ อาติซาน โซไซตี้ (Weave Artisan Society) คือพื้นที่สร้างสรรค์ ที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ แบ่งปันความคิด ส่งเสริมงานคราฟต์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ด้วยการนำเสนอคุณค่าที่แอบแฝงในทุกแง่มุม ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ โดยมีเวิร์กช็อปจากหลากหลายสาขา เป็นสื่อกลางให้นักศิลป์หรือช่างฝีมือได้มาพบเจอกับผู้เสพงานคราฟต์